TEST Default page tempalte

Detta är ett test med mallen Default i Level 1 och en stor bild 848