TEST Headings & bilder

Detta är Heading 2 som jag tänkte som en kort mellanrubrik.

Detta är Heading 3 och detta vill jag ha till lite längre underrubriker, dvs en ingress med en allmän introtext. Lorem ipsum dolor sit smet, erat volutpat. Och de kanske också bli ganska långa.

Sen kommer brödtexten och den är redan helt ok som den är. Sen har vi bildstorlekarna som jag absolut vill byta:

Denna är inlagd som FULL SIZE 1300×380:

Denna är inlagd som LARGE 842×248:


Denna är inlagd som “Thumbnail bigger” 300×300:


Denna är inlagd som Medium 300×88:


Denna är inlagd som THUMBNAIL 150×150: