Jakości

Firma PanLink pozyskuje materiały, wytwarza produkty i oferuje rozwiązania logistyczne zaprojektowane tak, aby spełniać wymagania stawiane nam przez klientów.

Dzięki kluczowym wskaźnikom efektywności firma PanLink umożliwia i pomaga pracownikom określić niedociągnięcia i podjąć działania naprawcze w celu wyeliminowania problemów, zanim wpłyną one na jakość produktów lub wyniki klienta.

Dążąc do stałej poprawy jakości, promujemy pełną przejrzystość w zakresie wszelkich podejmowanych działań i zachęcamy klientów do przeprowadzania regularnych audytów usług, które świadczymy w ich imieniu.

Pięć kroków zapewniania jakości

 1. CFT – Zespoły ds. opieki nad klientem – złożone z przedstawicieli następujących działów:
  • Jakość
  • Logistyka
  • Handel
  • Inżynieria
 2. CDP – Plan rozwoju klienta, tworzony na okres 3 lat
 3. Badanie opinii klienta – pozwala zgromadzić cenne opinie od klientów
 4. Narzędzie do zarządzania relacjami z klientem (CRM) – pozwala monitorować wszelkie działania w celu zwiększenia wydajności
 5. Spotkania poświęcone zarządzaniu relacjami z klientem – w celu uzgodnienia z klientem wspólnej strategii

Komunikacja skoncentrowana na kliencie

quality-assurance_PL

Certyfikaty ISO

SS-EN-ISO-14001

SS-EN_ISO_9001

Annex_Certificate SE006260-1