Zaopatrzenie

Łańcuch dostaw stanowi istotny element naszej oferty konkurencyjnej.

Z uwagi na fakt, że dostarczane materiały stanowią istotną część kosztów produktu, zapewnienie konkretnych podzespołów w odpowiedniej cenie i we właściwym czasie ma zasadnicze znaczenie.

Stworzyliśmy dobrze zorganizowane systemy zaopatrzenia w części elektroniczne, mechaniczne i przewody. Współpracujemy z czołowymi dostawcami, budując solidne i wydajne łańcuchy dostaw gwarantujące klientom wartość i doskonałe wyniki. Nasi preferowani dostawcy muszą spełnić szereg wymogów:

  • Lokalne łańcuchy dostaw na rynkach, na których działamy
  • Szeroka oferta produktów
  • Konkurencyjna działalność w zakresie kosztów, jakości, dostaw i usług
  • Pomagamy dostawcom rozwijać się i rozszerzać działalność, tak abyśmy mogli wspólnie sprostać stale zmieniającym się potrzebom klientów.

Dowiedz się więcej na temat naszych dwóch obszarów wiedzy fachowej: produkcjalogistyka.