Jakości i środowiskowa

Z powagą podchodzimy do kwestii odpowiedzialności za środowisko naturalne. Spełniamy wymagania standardu ISO 14001 oraz dyrektywy RoHS.

Bierzemy pod uwagę globalne kwestie środowiskowe, z jakimi przychodzi nam się obecnie zmierzyć, i stale podejmujemy wysiłki, aby chronić środowisko naturalne. Poszukujemy nowych metod i alternatywnych sposobów pozyskiwania materiałów, produkcji i świadczenia usług logistycznych.

Współpracujemy na wszystkich szczeblach i z każdym podmiotem w łańcuchu dostaw, dążąc do poprawy sytuacji oraz wdrażając dobre praktyki środowiskowe. Dzięki tym działaniom pomagamy klientom realizować przyjazną dla środowiska politykę, a jednocześnie przyczyniamy się do zapewnienia długotrwałej rentowności i wysokiego stopnia rozpoznawalności marki.

Polityka jakości i środowiskowa

SS-EN-ISO-14001 (PDF, Angielski)

Zgodność_z_dyrektywą_RoHS (PDF, Angielski)