Logistyka

Elastyczne rozwiązania nie sprawdzają się wyłącznie na linii produkcyjnej. Wykorzystujemy je także, dostarczając produkty do klientów.

Łańcuch dostaw stanowi rozszerzenie Twojej działalności. Towary dostarczane są na podstawie warunków ustalonych z klientami, korzystając z rozmaitych rozwiązań logistycznych.

Tak naprawdę oznacza to, że otrzymujesz właściwe produkty w odpowiednim miejscu i czasie. Proces ten gwarantuje stałą wydajność i precyzyjność.

  • Dostawy w oparciu o prognozy
  • Centra dystrybucji
  • Usługi dystrybucji i dostaw
  • Zarządzanie zapasami klienta przez dostawcę (VMI)
  • Kanban

Dowiedz się więcej na temat naszych dwóch obszarów wiedzy fachowej: zaopatrzeniaprodukcji.